به گزارش سایت دلنا با داستان عکس ترلان پروانه در گوشی فرشاد احمدزاده  همراه سما هستیم ….

حواشی که ترلان پروانه و فرشاد احمدزاده ایجاد کرده اند روز به روز در حال زیاد شدن است

چند وقت پیش فیلمی از این دو نفر منتشر شد که نشانه ارتباط این دو نفر می باشد

امروز هم عکس جدیدی منتشر شد ک عکس ترلان پروانه در گوشی فرشاد احمدزاده نمایان است

داستان عکس ترلان پروانه در گوشی فرشاد احمدزاده

داستان عکس ترلان پروانه در گوشی فرشاد احمدزاده